Surat Pengantar Proposal

Proposal Kursus Bahasa Arab Al-Azhar Pare
May 9, 2016
Kampung Arab Pare
May 9, 2016

Nomor : 011/D2/Al-Azhar/III/2016 Pare 23 maret 2016

Lampiran : 1 proposal

Perihal : Penawaran Kerjasama

 

Kepada Yth,

Bapak/Ibu Kepala sekolah

di-

Tempat

 

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Segala puji hanya milik Allah, shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Rosulullah SAW. keluarganya, sahabatnya, serta kaum muslimin sampai yaumil akhir Amin.

Kursus bahasa arab Al-Azhar Pare adalah lembaga pendidikan dan pengembangan bahasa arab yang ada di Kampung Bahasa Pare, yang memiliki kepedulian untuk mempertahankan dan mengembangkan bahasa arab khususnya di Indonesia. Mengingat bahasa arab adalah bahasa bahasa yang sangat penting karena sangat erat kaitannya dengan agama, akhlak dan moral.

Untuk itu, melalui surat ini dalam rangka mengisi liburan sekolah kami mengajak kerjasama kepada bapak/ibu dalam menebarkan kepedulian dalam pengembangan bahasa arab dengan mengirimkan anak didiknya ke kampung arab pare untuk mengikuti pedidikan kursus bahasa arab.

Demikian penawaran kami sampaikan, besar harapan kami agar dapat menjalin kerjasama yang harmonis dan berkesinambungan. Semoga Allah SWT. memberikan kemudahan dan keberkahan kita semua.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terimakasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

 

 

Hormat kami

Rohmanuddin S.Pd.I

Direktur Al-Azhar

Dipersembahkan oleh : Kursus Bahasa Arab A-Azhar Pare

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *