Kursus Bahasa Arab-Inggris Al-Azhar Pare

Lembaga Kursus Bahasa Arab yang profesional dan handal dalam mencetak generasi yang mahir berbahasa arab untuk membentuk generasi islam Qur'any, dengan tetap berlandaskan akhlakul karimah